Wybory europejskie. Warto głosować!

W najbliższą niedzielę, 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W 13 wielomandatowych okręgach wyborczych wybierzemy 52 europosłów. W podziale mandatów brane będą pod uwagę tylko te listy komitetów wyborczych, które przekroczą próg wyborczy (otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju). O tym, ilu kandydatów z danego okręgu uzyska mandat do PE, zdecyduje głosowanie. Ważna będzie frekwencja.

Okręgom wyborczym nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Wpływ na to ma frekwencja. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu, żaden z kandydatów nie uzyska mandatu.
Oddajemy głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Ten, który na liście otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.
Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, ma prawo głosować. Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.
Podczas głosowania należy mieć przy sobie dowód osobisty albo paszport, ponieważ członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić tożsamość głosującego.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 16 (15 listopada 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 15, 25 października 2019r.
  • Numer 14, 11 października 2019r.
  • Numer 13, 20 września 2019r.
  • Numer 12, 29 sierpnia 2019r.
  • Numer 11, 31 lipca 2019r.
  • Numer 10, 11 lipca 2019r.
więcej