Wybory do Parlamentu Europejskiego. Co warto wiedzieć?

W ostatnią niedzielę maja w 13 wielomandatowych okręgach wyborczych wybierzemy 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. W podziale mandatów będą brane pod uwagę tylko te listy komitetów wyborczych, które przekroczyły próg wyborczy (otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju). O tym, ilu kandydatów z danego okręgu uzyska mandat do PE, zdecyduje głosowanie. Ważna będzie frekwencja.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Kampania wyborcza zakończy się w piątek, 24 maja o północy. W niedzielę lokale będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

Jak oddać ważny głos?
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).
Postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak „x” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do poniedziałku, 13 maja.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. Aby sporządzić akt pełnomocnictwa, wyborca składa wniosek w urzędzie miasta (gminy), w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do piątku, 17 maja.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 10 (11 lipca 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 9, 13 czerwca 2019r.
  • Numer 8, 23 maja 2019r.
  • Numer 7, 9 maja 2019r.
  • Numer 6, 18 kwietnia 2019r.
  • Numer 5, 28 marca 2019r.
  • Numer 4, 14 marca 2019r.
więcej