Protest nauczycieli: prosimy, zrozumcie nas!

Środa, 17 kwietnia była dziesiątym dniem ogólnopolskiego strajku w szkołach i przedszkolach. Sytuacja w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę i powiat bez zmian - trwa strajk. W czwartek odbyła się kolejna runda rozmów pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych a rządem. Na przyszły tydzień zaplanowano okrągły stół w sprawie oświaty.

Do strajku związki wchodziły z postulatem wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o tysiąc złotych. Aktualna propozycja to podwyżka o 30% (600 - 750 zł netto) w trzech ratach (3x10%).
Papierkiem lakmusowym tego strajku będzie egzamin dojrzałości. Poświąteczny czwartek jest ostatnim dniem na zwołanie rad pedagogicznych. Jeśli do tego czasu się nie odbędą, uczniowie klas trzecich nie przystąpią do matury. Wprawdzie pierwsze rady zwołane przez dyrektorów szkół już się odbyły, ale nie przeprowadzono klasyfikacji uczniów, bo zabrakło kworum. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 16 (15 listopada 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 15, 25 października 2019r.
  • Numer 14, 11 października 2019r.
  • Numer 13, 20 września 2019r.
  • Numer 12, 29 sierpnia 2019r.
  • Numer 11, 31 lipca 2019r.
  • Numer 10, 11 lipca 2019r.
więcej