Kurator oświaty blokuje zmianę siedziby III LO. Gmina składa zażalenie do ministra

Śląski Kurator Oświaty negatywnie odniósł się do planów przeniesienia w przyszłym roku III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 do budynku przy ul Stefana Batorego 24. Z tą decyzją nie zgadzają się władze gminy, które złożyły zażalenie do ministra edukacji narodowej.

W ocenie kuratorium, przeniesienie siedziby III Liceum Ogólnokształcącego na ulicę Stefana Batorego 24 spowoduje pogorszenie warunków lokalowych. „Niewystarczająca baza lokalowa spowoduje zmianowość nauki, a niewystarczająca infrastruktura sportowa uniemożliwi tworzenie oddziałów z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego i nie zapewni odpowiednich obiektów sportowych. Licealiści mogą utracić możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, ze względu na wykorzystanie tego pomieszczenia na cele dydaktyczne” - czytamy w postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty.
Zdania kuratora oświaty nie podzielają władze gminy. - Mając na uwadze dalszą dobrą edukację wszystkich uczniów naszej gminy złożyłem zażalenie do ministra - mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny. „Wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia i pozytywne zaopiniowanie zamiaru przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie w zakresie zmiany z dniem 1 września 2020 roku siedziby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Pszczynie na siedzibę przy ul. Stefana Batorego 24 w Pszczynie, względnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Śląskiemu Kuratorowi Oświaty do ponownego rozpatrzenia”. 
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 10 (11 lipca 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 9, 13 czerwca 2019r.
  • Numer 8, 23 maja 2019r.
  • Numer 7, 9 maja 2019r.
  • Numer 6, 18 kwietnia 2019r.
  • Numer 5, 28 marca 2019r.
  • Numer 4, 14 marca 2019r.
więcej