Pozew powiatu przeciwko Dializie już w sądzie

Powiat pszczyński złożył do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew o zapłatę przez spółkę Centrum Dializa blisko 40 mln zł z tytułu roszczeń wynikających z rozwiązania umowy dzierżawy pszczyńskiego szpitala. I nie jest to kwota ostateczna.

W ocenie powiatu, rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Stąd w listopadzie ubiegłego roku przygotowano pismo wzywające Centrum Dializa do zapłaty zadośćuczynienia, m.in. za utracone korzyści oraz niewykonanie umowy dzierżawy w zakresie utrzymania budynku szpitala w odpowiednim stanie. Ujęto w nim roszczenia możliwe na chwilę obecną do kwotowego oszacowania, obejmujące odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści oraz naprawienie szkody związanej z brakiem utrzymania nieruchomości we właściwym stanie.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 7 (21 lipca 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
  • Numer 2, 17 lutego 2022r.
  • Numer 1, 20 stycznia 2022r.
więcej