III LO: przeprowadzka dopiero za rok

Nie w tym roku, jak pierwotnie planowano, ale dopiero w przyszłym III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 zmieni swoją obecną siedzibę na budynek przy ul Stefana Batorego 24. Jednocześnie o 12 miesięcy opóźni się przekazanie szkoły powiatowi.

Na lutową sesję rady miejskiej wróciła sprawa III LO. W porządku obrad znalazły się bowiem projekty uchwał, które zmieniały przyjęte wcześniej rozwiązania. Pierwsza poprawka przesuwała termin przeniesienia siedziby III LO w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 do budynku przy ul. Stefana Batorego 24 z 1 września 2019 roku na 1 września 2020 rok. W uzasadnieniu do uchwały zapisano: „Decyzja jest propozycją rozwiązań wynikającą z rozmów i uzgodnień z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną oraz przedstawicielami Śląskiego Kuratorium Oświaty”. Druga zmiana odraczała o 12 miesięcy termin przekazania szkoły powiatowi. Nastąpi to z dniem 1 września 2020 roku.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 7 (15 lipca 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 6, 17 czerwca 2021r.
  • Numer 5, 20 maja 2021r.
  • Numer 4, 22 kwietnia 2021r.
  • Numer 3, 18 marca 2021r.
  • Numer 2, 19 lutego 2021r.
  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
więcej