Centrum Dializa żąda od powiatu odszkodowania. Chodzi o ponad 48 mln zł!

W ocenie spółki, umowa dzierżawy szpitala została wypowiedziana w sposób bezprawny i nieuzasadniony, a co za tym idzie, z przyczyn leżących po stronie wydzierżawiającego. Roszczeń Dializy nie uznaje powiat i sam wystawia spółce rachunek.

W ostatnich dniach ubiegłego roku Centrum Dializa, która do końca czerwca prowadziła szpital, wezwała powiat pszczyński do zapłaty 48 537 542 zł w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy. Na tę kwotę składa się zwrot wartości nakładów poniesionych przez spółkę (2 837 542 zł), kara umowna wynikająca z umowy dzierżawy (1 000 000 zł) oraz odszkodowanie za utracone korzyści w kolejnych latach prowadzenia szpitala (44 700 000 zł).
Jednocześnie Dializa poinformowała, że rozwiązanie umowy istotnie wpłynęło na wartość firmy, co również rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą powiatu, a zatem spółka i jej udziałowcy nie wykluczają zgłoszenia kolejnych roszczeń.
Do oczekiwań Dializy odniosła się na styczniowej sesji rady powiatu starosta Barbara Bandoła. Poinformowała, że zarząd zapoznał się z roszczeniami zgłoszonymi przez Centrum Dializa. - Przedstawione żądania w większości opierają się na założeniu, że Centrum Dializa nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy dzierżawy. Stanowisko powiatu w tej kwestii jest odmienne, uwzględniając fakt, iż rozwiązanie umowy poprzedzone było wypowiedzeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktu na prowadzenie szpitala w Pszczynie, wskazującym na liczne zaniedbania po stronie dzierżawcy.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 7 (15 lipca 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 6, 17 czerwca 2021r.
  • Numer 5, 20 maja 2021r.
  • Numer 4, 22 kwietnia 2021r.
  • Numer 3, 18 marca 2021r.
  • Numer 2, 19 lutego 2021r.
  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
więcej