Gmina Pszczyna: budżet stabilnej kontynuacji

Na ostatniej w roku ubiegłym sesji radni miejscy uchwalili budżet gminy Pszczyna na 2019 rok. Dziewiętnaścioro radnych głosowało za przyjęciem uchwały budżetowej, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a jedna była przeciw. Dwoje radnych było nieobecnych.

Projekt budżetu przedstawił burmistrz Dariusz Skrobol. Dochody gminy wyniosą w tym roku 244 559 321 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 246 164 676 zł. Ponad 36 mln zł (15 proc. wydatków ogółem) przeznaczono m.in. na budowę i remonty dróg i chodników, budownictwo mieszkaniowe, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, powietrza i klimatu oraz budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budową ścieżek rowerowych.
Pozytywne opinie o projekcie budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje stałe rady.
- Projekt uchwały jest kontynuacją tego, co wypracowaliśmy przez ostatnie lata i te zadania znalazły się również w propozycji budżetu na rok 2019. Chciałem podziękować za przyjęcie budżetu. Dziękuję wszystkim radnym za pracę nad budżetem. Dziękuję również komisji budżetowej za to, że pochyliliście się nad naszymi propozycjami, które zostały przeanalizowane. Oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem i relacjami, które określa ustawa o finansach publicznych - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol, który podziękował służbom miejskim odpowiedzialnym za finanse za wielotygodniową pracę nad przygotowaniem dokumentu.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 5 (13 maja 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 4, 8 kwietnia 2020r.
  • Numer 4, 26 marca 2020r.
  • Numer 3, 28 lutego 2020r.
  • Numer 2, 6 lutego 2020r.
  • Numer 1, 17 stycznia 2020r.
  • Numer 18, 20 grudnia 2019r.
więcej