Szpital Miejski w Pszczynie w latach 1945-1946

Początki szpitala sięgają drugiej połowy XIX wieku. 20 stycznia 1865 roku książę Jan Henryk XI Hochberg zawarł umowę o jego założeniu z Ewangelickim Stowarzyszeniem Zakonu Joannitów Prowincji Śląskiej, reprezentowanym przez pełnomocnika, ówczesnego starostę Stanislausa von Seherra-Thossa. Do 1945 roku funkcję lekarzy pełnili m. in. dr Adolph Babel, dr Jacob von Samson-Himmelstjerna, dr Beniamin Koelling, dr Erwin Busse. Chorymi opiekowały się ewangelickie diakonise.

28 marca 1945 roku Zarząd Miejski w Pszczynie wystąpił do Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach z wnioskiem o przewłaszczenie dawnego Szpitala Joannitów. Wydział Prawny w piśmie z 19 kwietnia 1945 roku uznał jego uzasadnienie. Do momentu prawnego uregulowania tej kwestii, oddano szpital w natychmiastowy zarząd i użytkowanie gminie miejskiej w Pszczynie. Pierwsze zachowane w archiwum pismo szpitala pochodzi z 24 marca 1945 roku. Podpisał je kierownik dr med. St. Łytkowski. Zawiera informację, że tutejsza placówka nie może przeprowadzić odkażenia mieszkania z powodu braku dezynfektora i aparatu dezynfekcyjnego.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 17 (6 grudnia 2018r.)

Archiwum numerów

  • Numer 16, 22 listopada 2018r.
  • Numer 15, 29 października 2018r.
  • Numer 14, 11 października 2018r.
  • Numer 13, 28 września 2018r.
  • Numer 12, 13 września 2018r.
  • Numer 11, 23 sierpnia 2018r.
więcej