Pozew powiatu przeciwko Dializie już w sądzie

Powiat pszczyński złożył do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew o zapłatę przez spółkę Centrum Dializa blisko 40 mln zł z tytułu roszczeń wynikających z rozwiązania umowy dzierżawy pszczyńskiego szpitala. I nie jest to kwota ostateczna.

W ocenie powiatu, rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Stąd w listopadzie ubiegłego roku przygotowano pismo wzywające Centrum Dializa do zapłaty zadośćuczynienia, m.in. za utracone korzyści oraz niewykonanie umowy dzierżawy w zakresie utrzymania budynku szpitala w odpowiednim stanie. Ujęto w nim roszczenia możliwe na chwilę obecną do kwotowego oszacowania, obejmujące odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści oraz naprawienie szkody związanej z brakiem utrzymania nieruchomości we właściwym stanie.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (18 kwietnia 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 28 marca 2019r.
  • Numer 4, 14 marca 2019r.
  • Numer 3, 28 lutego 2019r.
  • Numer 2, 7 lutego 2019r.
  • Numer 1, 17 stycznia 2019r.
  • Numer 18, 19 grudnia 2018r.
więcej