Dostęp do dokumentacji medycznej bez zmian

Do końca października obowiązywało porozumienie pomiędzy powiatem pszczyńskim a spółką Centrum Dializa oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej regulujące kwestię zwrotu dokumentacji medycznej osób leczących się w szpitalu w Pszczynie za czasów działalności spółki Centrum Dializa.

W umowie powiat pszczyński zobowiązał się wynająć Centrum Dializa do 31 października grunt i pomieszczenia znajdujące się w Pszczynie przy ul. dra Antesa 11A. Spółka przyjmowała w nich interesantów i udostępniała osobom uprawnionym wgląd do dokumentacji medycznej oraz wydawała odpisy. Powiat wyraził ponadto zgodę na przechowywanie przez spółkę kartotek historii chorób pacjentów w pomieszczeniach, w których ta dokumentacja na dzień zawarcia porozumienia się znajdowała.
Z kolei Centrum Dializa zadeklarowało, że do 31 października dokona inwentaryzacji całości dokumentacji medycznej, a następnie przekaże ją w formie papierowej oraz ewentualnie na innych nośnikach (np. zdjęcia RTG) SP ZOZ w Pszczynie, który udostępni ją pacjentom oraz innym uprawnionym podmiotom, a także podejmie działania dotyczące jej archiwizacji i przechowywania zgodnie z przepisami prawa.
Jak udało nam się dowiedzieć, mimo upływu terminu zapisanego w postanowieniach umowy, porozumienie cały czas jest realizowane, a dokumentacja nadal jest wydawana pacjentom w budynku archiwum zakładowego. - Kiedy spółka Centrum Dializa dokona inwentaryzacji dokumentacji, przejmie ją SPZOZ i będzie dalej udostępniał pacjentom - mówi Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy starostwa.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 9 (13 czerwca 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 8, 23 maja 2019r.
  • Numer 7, 9 maja 2019r.
  • Numer 6, 18 kwietnia 2019r.
  • Numer 5, 28 marca 2019r.
  • Numer 4, 14 marca 2019r.
  • Numer 3, 28 lutego 2019r.
więcej