Dostęp do dokumentacji medycznej bez zmian

Do końca października obowiązywało porozumienie pomiędzy powiatem pszczyńskim a spółką Centrum Dializa oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej regulujące kwestię zwrotu dokumentacji medycznej osób leczących się w szpitalu w Pszczynie za czasów działalności spółki Centrum Dializa.

W umowie powiat pszczyński zobowiązał się wynająć Centrum Dializa do 31 października grunt i pomieszczenia znajdujące się w Pszczynie przy ul. dra Antesa 11A. Spółka przyjmowała w nich interesantów i udostępniała osobom uprawnionym wgląd do dokumentacji medycznej oraz wydawała odpisy. Powiat wyraził ponadto zgodę na przechowywanie przez spółkę kartotek historii chorób pacjentów w pomieszczeniach, w których ta dokumentacja na dzień zawarcia porozumienia się znajdowała.
Z kolei Centrum Dializa zadeklarowało, że do 31 października dokona inwentaryzacji całości dokumentacji medycznej, a następnie przekaże ją w formie papierowej oraz ewentualnie na innych nośnikach (np. zdjęcia RTG) SP ZOZ w Pszczynie, który udostępni ją pacjentom oraz innym uprawnionym podmiotom, a także podejmie działania dotyczące jej archiwizacji i przechowywania zgodnie z przepisami prawa.
Jak udało nam się dowiedzieć, mimo upływu terminu zapisanego w postanowieniach umowy, porozumienie cały czas jest realizowane, a dokumentacja nadal jest wydawana pacjentom w budynku archiwum zakładowego. - Kiedy spółka Centrum Dializa dokona inwentaryzacji dokumentacji, przejmie ją SPZOZ i będzie dalej udostępniał pacjentom - mówi Marcela Grzywacz, rzecznik prasowy starostwa.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 18 (19 grudnia 2018r.)

Archiwum numerów

  • Numer 17, 6 grudnia 2018r.
  • Numer 16, 22 listopada 2018r.
  • Numer 15, 29 października 2018r.
  • Numer 14, 11 października 2018r.
  • Numer 13, 28 września 2018r.
  • Numer 12, 13 września 2018r.
więcej